Công ty Công việc Lĩnh vực Address Lương
Niềm Tin Việt Telecom Nhân Viên IT Hồ Chí Minh Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) Giám đốc quản lý dự án (Tiếng Việt) Giám đốc dự án Hồ Chí Minh Thỏa thuận
Viettel TỔNG ĐÀI VIÊN VIETTEL Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-10.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Đặt Lịch Hẹn Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội,(Tiếng Việt) Đồng Tháp,(Tiếng Việt) Bà Rịa-Vũng Tàu,(Tiếng Việt) Đà Nẵng,(Tiếng Việt) Cần Thơ,(Tiếng Việt) Bình Dương 7.000.000-15.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Part-time Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Việt) Đà Nẵng 2.5-4
Niềm Tin Việt Thực Tập Sinh Kinh Doanh Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 3.000.000-5.000.000
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) Chuyên Viên Kinh Doanh Kinh doanh Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Viettel (Tiếng Việt) Tổng Đài Viên Tư Vấn Dịch Vụ Điện Thoại- Internet- Truyền Hình Viettel Telecom Kinh doanh Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội,(Tiếng Việt) Đồng Tháp,(Tiếng Việt) Bà Rịa-Vũng Tàu,(Tiếng Việt) Đà Nẵng,(Tiếng Việt) Cần Thơ,(Tiếng Việt) Bình Dương 5.000.000-7.000.000